De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 85 van 100

Een bedrijf runnen is iets anders dan een bedrijf overdragen aan een volgende generatie. En een uitstekend presterend bedrijf is geen garantie voor een vlekkeloze overgang naar een volgende generatie. Maar de kans daarop wordt beslist groter als men oog heeft voor een aantal factoren die aantoonbaar bijdragen aan een succesvolle overdracht.

In dit blogbericht noemen we de 4 succesfactoren voor een goede opvolging bij familiebedrijven. Indien hier geen of onvoldoende oog voor is, kan dit leiden tot zowel een stroever proces als gevaar voor de continuïteit van het familiebedrijf en leiden de succesfactoren tot faalfactoren.

  1. De overdrager heeft een helder beeld van zijn toekomst

De overdragende ondernemer kijkt uit naar een nieuwe tijd waarin hij een andere rol zal hebben. Voor het echter zo ver is, heeft hij ruim de tijd genomen om een aantal zaken helder te krijgen:

  • Hij heeft alle opties die relevant zijn voor het voortbestaan van het bedrijf onderzocht
  • Hij heeft goed nagedacht over wat zijn rol gaat worden naar het bedrijf toe
  • Hij heeft een financieel plan laten maken om te weten of hij er straks goed van kan leven
  • Hij kan het bedrijf los laten
  • Hij is niet bang voor de toekomst maar kijkt er naar uit

Indien zich ogenschijnlijk een opvolger aandient, is het verleidelijk andere opvolgings-scenario’s verder te negeren. Zo wordt er vaak gewacht op de kinderen. Pas als deze aangeven niet in de zaak te willen, komen alternatieven in beeld. Vaak zijn dan vele kostbare jaren verstreken.

  1. De opvolger is bekwaam en gemotiveerd

De opvolger wil nadrukkelijk leiding, eigendom en zeggenschap van het bedrijf van zijn vader of moeder overnemen. Hij is zich terdege bewust van de noodzakelijke balans tussen voortbestaan van de onderneming en het introduceren van vernieuwing.

Overdrager en opvolger zijn het eens over wat het bedrijf nodig heeft en over wie dat het beste kan realiseren. Het accent komt te liggen op de nadruk en uitbouw van de sterke kanten van het bedrijf. Overdrager en opvolger werken samen in een sfeer van vertrouwen, in het besef dat een leerproces ook betekent dat conflicten soms niet te voorkomen maar ook heilzaam zijn.

De opvolger focust op teamvorming, ook met niet-familieleden, vanuit de visie dat kansen en verantwoordelijkheden in overeenstemming moeten zijn met hun capaciteiten.