84. Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Bij bedrijfsopvolging dient de waarde van het familiebedrijf bepaald te worden waarop de koopprijs wordt gebaseerd. Om de opvolging door de volgende generatie financieel mogelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsregeling, afgekort, de BOR. Het hoe en wat rondom de BOR wordt hierna verder uitgelegd.

De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genoemd, is een fiscale faciliteit die gebruikt kan worden bij het overlijden van de eigenaar van de onderneming of bij schenken van de onderneming aan de volgende generatie.

Als iemand een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet deze persoon over de waarde van die onderneming normaliter erf- of schenkbelasting betalen. Echter, indien deze persoon de onderneming voortzet dan kan gebruik gemaakt worden van de BOR waardoor minder of geen belasting betaald hoeft te worden.

De BOR houdt een vrijstelling van 100% voor de erf- of schenkbelasting tot een waarde van de onderneming van  € 1.071.987. Eventueel onroerend goed telt ook mee. Boven een waarde van € 1.071.987 geldt een vrijstelling van 83%. Het bedrag van de vrijstelling geldt voor de gehele vererving of schenking van de onderneming. Er wordt dus niet gekeken hoeveel elke erfgenaam verkrijgt.

Rekenvoorbeeld: stel 2 kinderen krijgen samen een onderneming geschonken ter waarde van € 3.000.000. Ieder heeft dan een vrijstelling van 100% over € 535.993 en 83% van het meerdere (€ 1.500.000 -/- € 535.993 = € 964.007). De totale vrijstelling voor ieder van de kinderen bedraagt € 1.336.119.

Het is dus interessant deze faciliteit te onderzoeken, maar:

  • De BOR maakt weliswaar opvolging mogelijk, maar vergeet eventuele andere kinderen (die niet actief zijn in het bedrijf) niet
  • Vergeet de eigen positie niet, door gebruikmaking BOR komt minder geld binnen bij overdrager. Opvolgers zelf (een gedeelte van) de koopprijs laten financieren, is een positieve stok achter de deur

Bij de toepassing van de BOR gelden een aantal spelregels waarmee rekening gehouden moet worden. Laat u daarom op tijd informeren door een fiscalist.