De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 83 van 100

Wanneer de broodnodige aandachtspunten en vragen bij bedrijfsopvolging zijn behandeld, kan het opvolgingsplan worden opgesteld. Wat dit is en wat dit inhoudt, wordt in dit blogbericht toegelicht.

In het algemeen zijn twee dingen zeker:

  1. Dat de overdragende generatie er op een dag mee ophoudt
  2. Deze dag is echter niet met zekerheid vast te stellen

Daarom is het van belang dat de verantwoordelijken in het familiebedrijf op tijd beginnen met het maken van een plan voor bedrijfsopvolging. En dat dit plan regelmatig wordt herzien.

Het opvolgingsplan beschrijft voor een termijn van bijvoorbeeld vijf tot tien jaar welke potentiële opvolgers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen (eventueel met behulp van trainingen en/of een coach). Een veertigjarige met jonge kinderen zal competente managers inzetten die in geval van overmacht het bedrijf draaiende kunnen houden. Tien jaar later kan dit heel anders liggen. Er is dan misschien een kind dat het bedrijf kan leiden.

Gesprekken over welke kinderen wel en niet als potentiële opvolgers gezien worden alsmede over de toekomst en de strategie van het familiebedrijf zullen uiteraard met familieleden besproken dienen te worden. Naast de opvolging dient gesproken te worden over het afbouwplan van de overdragende generatie. De uitkomst van deze gesprekken wordt vastgelegd in het opvolgingsplan.

Daarnaast moet ruimte bestaan voor invulling van de volgende onderwerpen:

  • Welke normen en waarde onderschrijft het familiebedrijf?
  • Wat is de missie en visie?
  • Wat is de strategie?
  • Wat is de aandeelhoudersstructuur en hoe is de zeggenschap geregeld?
  • Wat zijn de onderlinge verhoudingen binnen de familie en binnen het familiebedrijf?
  • Hoe wordt het vermogen in het familiebedrijf beheerd?

Overweeg om een procesbegeleider in te schakelen bij deze gesprekken. Naast het bewaken/bewaren van overzicht kan deze ook de gesprekken leiden. De ervaring leert namelijk dat de emoties bij dergelijke gesprekken hoog op kunnen lopen.