82. Wat zijn aandachtspunten bij opvolging door familie?

In dit blogbericht wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten waarnaar gekeken zou moeten worden als het gaat om bedrijfsopvolging door familieleden.

De meeste familiebedrijven zijn al verschillende generaties in de familie. Op een gegeven moment treedt vader of moeder af en komt de volgende generatie aan het roer. Vaak een lastige keuze, want waar gaat het precies over? Zijn er al serieuze gesprekken over de opvolging gevoerd met de kinderen? Of is het onderwerp tussen “de soep en de aardappelen” besproken? Is het onderwerp überhaupt al op tafel gekomen?

Een bedrijfsopvolging begint doordat de overdrager de volgende vragen voor zichzelf bespreekbaar maakt:

 • Is de overdrager er echt klaar voor om de leiding over te geven?
 • Hoe zijn de relaties binnen en met de familie?
 • Hoe verhouden deze relaties zich na opvolging?
 • Wie worden gezien als potentiële opvolgers en waarom?
 • Welke sterke en zwakke kanten hebben zij?
 • Hoe wordt omgegaan met de andere kinderen?
 • Welke sterke en zwakke kanten heeft de overdrager?
 • Wat is de visie over de richting die het bedrijf op zou moeten?
 • Wat wordt gezien als de belangrijkste normen en waarden binnen de onderneming?
 • Hoeveel is het bedrijf waard?
 • Hoe zouden de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren eruit moeten zien?

 Het beantwoorden van deze vragen kost tijd maar is ook nodig om gevoelige zaken af te wegen en duidelijkheid te krijgen. De vragen, welke ook met de familieleden besproken dienen te worden, en antwoorden dienen als basis voor het zogenaamde opvolgingsplan. Het opvolgingsplan wordt in het volgende artikel verder toegelicht.