81. Wat is het verschil tussen bedrijfsoverdracht en -opvolging?

De titel geeft het al aan, er is een verschil. De begrippen bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging worden echter veelal door elkaar heen gebruikt, in de veronderstelling dat deze dezelfde betekenis hebben. Dat dit genuanceerder ligt, wordt in dit artikel behandeld.

Bedrijfsoverdracht wordt in de regel gezien als een proces waarbij eigendom en leiding gelijktijdig worden overdragen aan niet-familieleden. Dus aan zogenaamde “derden”.

Voorbeelden van deze derde partijen zijn:

  • Mensen die al werkzaam in het bedrijf (MBO)
  • Mensen van buiten het bedrijf (MBI)
  • Strategische partijen (soortgelijk bedrijf)
  • Financiële partijen (investerings- of participatiemaatschappij)

Bedrijfsoverdracht aan familieleden wordt bedrijfsopvolging genoemd. Binnen familiebedrijven heerst vaak het idee om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie.

Veelal wordt bij bedrijfsoverdracht allereerst de mogelijkheden van opvolging bekeken en besproken. Pas wanneer dit geen reële optie is gebleken, richt men zich op overdracht naar een derde partij.

Voor veel familiebedrijven is opvolging door familieleden een belangrijk thema. Maak dit onderwerp dan ook op tijd bespreekbaar en laat de nieuwe generatie in eerste instantie zelf de keuze wat ze hiermee willen. Omgekeerd betekent het hebben van dezelfde achternaam geen garantie voor succes, het “willen” en “kunnen” dient dan ook serieus onderzocht te worden.