77. Wat is een locked-box bepaling?

De juridische overdracht van een onderneming (via de notaris) vindt veelal later plaats dan de afgesproken economische overdracht. Vanaf deze economische overdrachtsdatum wordt de onderneming wel al voor rekening en risico van de koper gedreven. De koper wil vanzelfsprekend niet dat de verkoper in de tussenliggende periode geld uit het bedrijf haalt. Vandaar dat in de koopovereenkomst een locked-box bepaling wordt opgenomen.

De locked-box bepaling houdt in dat het voor verkoper verboden is om uitkeringen of onttrekkingen te doen in de periode tussen de economische overdrachtsdatum (vaak gekoppeld aan de laatste balansdatum per ultimo jaar of halfjaar) en de datum van juridische overdracht.

Als dan achteraf blijkt dat verkoper alsnog gelden heeft onttrokken (een zogenaamde “leakage”) dan moeten deze onttrokken gelden euro-voor-euro worden terugbetaald. Het locked-box mechanisme biedt op deze manier zekerheid voor koper.

Voorbeelden van leakage zijn:

  • (Dividend-)uitkeringen aan verkoper
  • Verhoging van management vergoedingen
  • Verhoging van de huur (indien pand eigendom is van verkoper)
  • Aflossingen van leningen

Dit locked-box mechanisme houdt in dat de gemaakte winst in de periode vanaf de economische overdrachtsdatum voor de koper is. Maar, aangezien de verkoper in deze tussenliggende periode nog steeds het management van het bedrijf voert, zal hij eveneens aanspraak willen maken op de winst tijdens deze periode.

In de praktijk wordt daarom vaak uitgegaan van de nettowinst die de onderneming genereert in deze tussenliggende periode, deze wordt dan toegekend aan de verkoper. Als alternatief kan gekozen worden om de koopprijs te verhogen met een rente over de koopprijs gedurende de periode tussen de economische overdrachtsdatum en de datum van juridische overdracht.