76. Wat is een disclosure letter?

Zoals in het vorige blogbericht al duidelijk is gebleken, verdient het uitonderhandelen van de garanties en vrijwaringen de nodige aandacht. In de koopovereenkomst heeft de verkoper nog een mogelijkheid zijn risico’s ten aanzien van de verstrekte garanties en vrijwaringen te beperken, dit kan in de vorm van een zogenaamde “disclosure letter”.

Nogmaals, als er risico’s bekend zijn, is het de vraag wie dit risico draagt: verkoper of koper. Het verdelen van specifiek bekende risico’s (welke naar voren zijn gekomen uit het due diligence onderzoek) is een kwestie van onderhandelen. Als de verkoper het risico dient te dragen, wordt een vrijwaring in de koopovereenkomst opgenomen.

Maar het kan ook zijn dat het risico door de koper wordt geaccepteerd. Bijvoorbeeld omdat het als een normaal bedrijfsrisico wordt gezien. Maar als deze zaken wel een schending van de garanties vormen, kunnen deze worden uitgezonderd van de garanties door middel van een zogenaamde disclosure letter (letterlijke vertaling: “bekendmakingsbrief”). De disclosure letter en de vrijwaringen zijn in feite elkaars spiegelbeeld.

In de disclosure letter geeft de verkoper dus aan de koper aan welke informatie aan de koper is verstrekt en is geaccepteerd ondanks dat wellicht sprake is van een inbreuk op door de verkoper verstrekte garanties.

De koper kan zich dan niet achteraf op het standpunt stellen dat hij onbekend is met in de brief genoemde feiten en hij kan in dat verband dan ook geen (schade)vergoeding claimen wegens een inbreuk van door de verkoper verstrekte garanties.