71. Hoe moet omgegaan worden met een fiscale eenheid bij bedrijfsoverdracht?

Het vorige blogbericht behandelde het begrip fiscale eenheid. In dit blogbericht wordt nader ingegaan hoe hiermee omgegaan dient te worden bij bedrijfsoverdracht.

Een fiscale eenheid eindigt nadat een verzoek daartoe is gedaan of wanneer niet langer aan de voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld van beëindiging is bij verkoop of overdracht van een onderneming die tot de fiscale eenheid hoort.

Let op: als een fiscale eenheid meerdere BV’s bevat, blijft voor de overige vennootschappen de fiscale eenheid gewoon bestaan.

3 aandachtspunten bij beëindiging van de fiscale eenheid bij bedrijfsoverdracht:

  1. Op tijd doorgeven

Omdat de andere ondernemingen in de fiscale eenheid aansprakelijk blijven voor de belastingverplichtingen van de verkochte bedrijf is het van belang op tijd door te geven dat dit bedrijf niet meer tot de fiscale eenheid hoort.

In de koopovereenkomst zal dan ook duidelijk moeten worden geregeld dat de onderneming die uittreedt de verschuldigde vennootschapsbelasting over het lopende boekjaar tot de datum van het einde van de fiscale eenheid aan de verkoper moet voldoen.

  1. In de afgelopen 6 jaar geschoven met activa?

Als de overgenomen onderneming lid was van een fiscale eenheid en deze BV heeft in de 6 jaar voorafgaand aan de overdracht iets overgedragen aan of gekregen van een andere onderneming in de fiscale eenheid dat meer waard was dan de boekwaarde, dan moet de meerwaarde voor overdracht nog bij de winst van de fiscale eenheid worden gerekend. Dit kan dus leiden tot een fiscale claim.

Ook hier geldt weer dat partijen de financiële gevolgen van de eventuele toepassing van deze regeling goed in de koopovereenkomst moeten regelen. Hoewel dit in eerste instantie een fiscaal probleem van de verkoper is (de afrekening vindt immers plaats vlak voordat hij de fiscale eenheid verbreekt), raakt dit ook de vennootschap zelf en daarmee indirect de koper.

  1. Verrekenbaar verlies?

Overdracht van verrekenbaar verlies is mogelijke indien aannemelijk gemaakt kan worden dat een deel van de openstaande verliezen van de verkopende fiscale eenheid zijn toe te rekenen aan de vennootschap die wordt verkocht. Let op: dit verrekenbaar verlies heeft dan waarde voor de koper. De hoogte van het verrekenbaar verlies dient op tijd met de Belastingsdienst te worden overlegd zodat dit achteraf geen discussie tussen koper en verkoper op kan leveren.

Het mag duidelijk zijn dat bedrijfsoverdracht bij een fiscale eenheid nogal wat komt kijken. Schakel daarom op tijd een fiscalist in.