70. Wat is een fiscale eenheid?

Ten aanzien van de fiscale eenheid wordt in dit blogbericht nader ingegaan op wat dit betekent. In het volgende blogbericht zal ingegaan worden hoe hiermee om te gaan bij bedrijfsoverdracht.

Een fiscale eenheid is een situatie waarbij een ondernemer vanuit meerdere BV’s onderneemt en deze meerdere BV’s (belastingplichtigen) voor een bepaalde belastingsoort als één belastingplichtig lichaam wordt beschouwd. Een fiscale eenheid komt voor bij de vennootschapsbelasting (VPB) en de omzetbelasting (OB).

Voor het kunnen aangaan van een fiscale eenheid voor de VPB, welke bij de belastingdienst aangevraagd moet worden, is het nodig dat de moedermaatschappij tenminste 95% van de aandelen in de deelneming heeft die de ondernemer tot de fiscale eenheid wil betrekken.

Voor het kunnen aangaan van een fiscale eenheid voor de OB is het nodig dat de moedermaatschappij tenminste een belang van 50% in de andere onderneming houdt.

Voordelen van een fiscale eenheid:

  • Beperking administratieve lasten (maar één aangifte voor het geheel)
  • Winsten en verliezen van de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen kunnen met elkaar worden verrekend
  • Prestaties tussen bedrijven onderling worden als interne prestatie beschouwd, waarvoor omzetbelasting niet van toepassing is

Nadelen van een fiscale eenheid:

  • Het tariefopstapje (19-25%) en de investeringsaftrek geldt maar 1 keer
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle gevoegde bedrijven ten opzichte van de belastingdienst

Tot slot geldt dat eventuele verrekenbare verliezen van een bij de fiscale eenheid gevoegd bedrijf (ook wel voorvoegingsverliezen genoemd) alleen verrekend mogen worden met latere winsten van dat bedrijf en dus niet met winsten van andere bedrijven binnen de fiscale eenheid.