De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 68 van 100

In dit blogbericht wordt nader ingegaan op het fiscale aspect rondom bedrijfsoverdracht met het oog op de omzetbelasting. Na de eerdere berichten over vennootschapsbelasting is het item omzetbelasting een veelgehoorde vraag.

Kort antwoord:
Bij overdracht van een (deel van een) onderneming is er voor de omzetbelasting geen sprake van verrichten of levering van een dienst. Dit houdt in dat er geen sprake is van omzetbelasting.

Lang antwoord:
Bij de overgang van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan wordt geen omzetbelasting geheven als het gaat om de leveringen en diensten die met die overgang verband houden. Dit wordt ook wel de overgang van het geheel of een deel van een algemeenheid van goederen genoemd.

Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming (of het zelfstandige onderdeel daarvan) voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft tot voortzetting.

Een onbelaste overgang van een algemeenheid van goederen kan zich voordoen in de volgende gevallen:
• Overdracht van een (zelfstandig deel van een) onderneming
• Voortzetting van een onderneming na boedelscheiding
• Verandering van de rechtsvorm van een onderneming (bijvoorbeeld de omzetting van een eenmanszaak in een bv)
• Bij een juridische fusie (het gehele vermogen gaat over naar een andere rechtspersoon) of een juridische splitsing (het vermogen wordt verdeeld over twee of meer personen)
• Vorming en splitsing van fiscale eenheden

Let op: de overnemende ondernemer treedt in de plaats van de overdragende ondernemer. Dit heeft tot gevolg dat de overnemende ondernemer ook bepaalde fiscale rechten en verplichtingen overneemt. Hij is namelijk gebonden aan het belastingregime van de vorige eigenaar (welke afspraken met de Belastingdienst zijn gemaakt over de manier waarop heffingen worden opgelegd).