De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 60 van 100

Geplaatst op 20 februari 2019

De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 60 van 100

60. Wat is aandelenwaarde?

In het vorige blogbericht is de term ondernemingswaarde toegelicht. Bij de verkoop van aandelen gaat het echter om de aandelenwaarde. De ondernemingswaarde is het vertrekpunt om tot de aandelenwaarde te komen. Dit blogbericht gaat hier verder op in.

Voor de bepaling van de ondernemingswaarde worden de activiteiten en de activa - die nodig zijn voor uitoefening voor deze activiteiten – gewaardeerd. Voor de berekening van de aandelenwaarde zijn vervolgens de volgende correcties nodig:

  1. Geïnduceerd netto werkkapitaal (+/-)
  2. Operationeel netto werkkapitaal (+/-)
  3. Overtollige liquide middelen (+)
  4. Voorzieningen (+/-)
  5. Rentedragende schulden (-)

Het gaat er hierbij om dat de onderneming op díe manier wordt beoordeeld dat het werkkapitaal zich op het normale niveau bevindt en deze niet kunstmatig zijn beïnvloed waardoor koper na overname direct in liquiditeitsproblemen komt.

Het teveel of te weinig aan werkkapitaal wordt bij de ondernemingswaarde opgeteld of er vanaf getrokken. De overtollige liquide middelen worden bij de ondernemingswaarde opgeteld. Het teveel of te weinig aan voorzieningen wordt bij de ondernemingswaarde opgeteld of er vanaf getrokken en de rentedragende schulden worden hier vanaf getrokken.

Oftewel: waar de ondernemingswaarde zich beperkt tot de activa en activiteiten gaat het bij de aandelenwaarde om alle overige balansposities. Op zich logisch omdat deze allemaal betrokken zijn in een aandelentransactie.

Bovenstaande 5 termen hebben allen invloed op de uiteindelijke waardering van de aandelen. De definitie, uitleg en interpretatie verschilt nogal eens tussen partijen. Het inschakelen van een waarderingsdeskundige in de vorm van een overnameadviseur of business valuator is derhalve van belang.

ga terug
Bel ons 0492-370080
Stuur ons een mail
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten