Data-analyse lijkt de opvolger te zijn van cijfermatige analyses. Data zouden de voorloper zijn van cijfers. Hieruit blijkt ook weer dat het gaat om een zuivere weergave en interpretatie. In plaats van manipuleren en oppoetsen. Hier schiet uiteindeljk niemand mee op.