Blijf me verbazen over getouwtrek over geld bij faillissement. Naast belang dienen van schuldeisers ook graag aandacht voor de oorzaak. Zie in de praktijk teveel gevallen waarbij WBA succesvol toegepast kan worden maar curator alleen oog heeft voor de euro’s. Meer aandacht voor oorzaak en gevolg alsmede strengere regelgeving kan hoop faillissementen met materiële schade voor betrokkenen voorkomen.