Pikante uitspraak van de rechter: belegger had beter moeten weten? Iemand die in meerdere crowdfundingsprojecten investeert is een ervaren belegger?

Dat crowdfunding niet zonder risico is, is al bekend. Van de andere kant zou verwacht mogen worden dat het platform ook onderzoek doet naar de achtergrond van de ondernemer die geld wil lenen.

Tot slot zou ik wel eens de “echte” cijfers willen zien van crowdfunding: aantal projecten, werkelijk rendement versus verwacht rendement, gemiddelde rendement, faillissementen, er cetera. En dan graag verbijzonderd naar sector en looptijd van het project. Wie pakt dit op?