Berrie Abelen als BOBB-lid aan het woord over “Verwachtingsmanagement”.