Bij de (ver)koop van een onderneming komen koper en verkoper vaak overeen dat de overnameprijs is gesteld onder het principe van “cash and debt free”. Deze voorwaarde heeft een groot effect op de uiteindelijke prijs die verkoper ontvangt en die koper moet betalen. Daarom gaan we in deze podcast dieper in op de betekenis van cash and debt free en welke mogelijkheden partijen hebben om de discussie omtrent dit onderwerp zoveel mogelijk te beperken.