In een bedrijfsovername zijn overnamedatum en leveringsdatum twee verschillende begrippen, die vaak op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Nadat in een voorgaande podcast (d.d. 28 december jl.) in is gegaan op de overnamedatum, wordt in deze podcast verder ingegaan op de leveringsdatum.