Crowdfunding is inmiddels niet meer weg te denken uit het huidige financieringsklimaat. Door strengere regelgeving en aangescherpt beleid is er vanuit de banken minder kapitaal beschikbaar. Daarentegen zijn er voldoende andere mogelijkheden om aan financiering te komen, ook vanuit de bancaire hoek.

In de plaats van een reguliere lening wordt een ander etiket gebruikt zoals rekeningcourantfaciliteit, werkkapitaalfinanciering, factoring of leasing. Voor die ondernemers die hiervoor niet in aanmerking komen zijn andere initiatieven opportuun in de vorm van kredietunies en ontwikkelingsmaatschappijen. Tot slot geldt het informele netwerk dat op grote schaal ingezet kan worden via online crowdfundingplatforms.

Vanwege het toenemende belang van crowdfunding heeft Bedrijventekoop.nl dan ook besloten een samenwerking aan te gaan met Massafinanciering.nl. Alle ondernemers en adviseurs zijn hierbij dan ook van harte uitgenodigd hiervan gebruik te maken, een project op dit platform te plaatsen en op deze manier de benodigde financiering voor elkaar te krijgen.