Uit de publicatie blijkt dat minder kredietaanvragen worden afgewezen en het kleinbedrijf meer succes heeft bij het aantrekken van kredieten. Daar staat tegenover dat nog steeds bijna 50 procent in het kleinbedrijf nul op rekest krijgt. Positief is dat minister Kamp van Economische Zaken ook in 2015 het belang van een betere toegang tot kredietverlening steunt. Naast het aanbieden van risicokapitaal is het ook belangrijk dat het financieringsaanbod wordt verbreed. Met Qredits, crowdfunding en kredietunies is deze beweging in gang gezet, maar hier moet een vervolg op komen. We gaan het zien…