Het aantal daadwerkelijke overnames ligt lager dan verwacht, zeker wanneer de overnames van ZZP-ers buiten beschouwing wordt gelaten. Dan hebben we het over ruim 1.000 overnames in 2013. Cijfers voor 2014 ontbreken nog, echter de verwachting is dat deze slechts ietwat hoger uitvallen. Verder bijzonder te vernemen dat de markt voor bedrijfsoverdrachten met een transactiewaarde onder de € 5 miljoen nog niet goed blijkt te werken terwijl de inzet van bedrijfsovernameadviseurs bij dergelijke transacties de laatste 5 jaar juist is afgenomen. Logische tip voor elke ondernemer met een transactiewaarde lager dan € 5 miljoen: schakel een bedrijfsovernameadviseur in!