Het welslagen van de overdracht van een bedrijf is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede voorbereiding. En goed betekent vooral ook: met een ruime aanloop. Wie zijn auto verkoopt zal deze eerst oppoetsen; met een bedrijf is het niet anders. Een bedrijf dat moet worden overgedragen aan volgende generaties of aan derden moet daarvoor in gereedheid worden gebracht. En omdat het bedrijf vaak de belangrijkste vermogenscomponent is die voor toekomstig inkomen moet zorgen, is het zaak daar tijdig mee te beginnen.

Invalshoeken
Het overdrachtsproces kent vier invalshoeken:

  1. Financieel: wat is uw bedrijf waard, hoe verloopt de financiering van de overname en hoe ziet uw financiële positie na de overdracht eruit?
  2. Fiscaal: met welke fiscale aspecten heeft/krijgt u en uw bedrijf te maken?
  3. Juridisch: wat is de beste juridische structuur om de overdracht vorm te geven en welke overeenkomsten en documenten zijn van belang?
  4. Eigendom, leiding en zeggenschap: op welke wijze en volgens welke tijdlijn worden deze ingevuld?

Verkoopklaar maken van de onderneming
Tijdens het in gereedheid brengen van de overdracht moet u zich vooral richten op het bieden van inzicht in de toekomstige mogelijkheden van uw bedrijf. Natuurlijk is de feitelijke stand van zaken van belang. Maar eigenlijk is het de kunst de potentie van een bedrijf in beeld te brengen en deze ook terug te zien in de wijze waarop strategie en organisatie zijn neergezet.

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen bij het verkoop klaar maken:

  • Het management – Een bedrijf dat leunt op de directeur-eigenaar is kwetsbaar. Deze situatie doet zich vooral voor bij kleine bedrijven waarbij de directeur-eigenaar meerdere petten heeft. Hij is het gezicht van het bedrijf en het bedrijf staat of valt min of meer met hem. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de continuïteit, maar ook in negatieve zin van invloed op de waarde van het bedrijf. Zo’n bedrijf blijkt vaak lastig te verkopen.
  • De organisatie. Een bedrijfsoverdracht verloopt vaak gemakkelijker voor een bedrijf met een open cultuur, gedelegeerd leiderschap, een heldere strategie en een up-to-date organisatie.
  • De financiële huishouding. Het op peil houden van een gedegen financiële structuur blijkt voor veel bedrijven een opgave in tijden waarin een overdracht in zicht komt. Niet zelden komt de klad erin en het kost tijd en geld om de financiën weer op orde te krijgen, nodig om de overdracht te doen slagen.
  • De fiscale en juridische structuur. Bedrijfsoverdracht is omgeven met – steeds weer veranderende – wet- en regelgeving. Aanpassing van de structuur kan soms fiscale voordelen opleveren; daarbij zijn overigens vaak wettelijke termijnen van toepassing die het proces een langere doorlooptijd bezorgen.