Na de feitelijke en juridische overdracht kan er een nieuwe relatie ontstaan tussen u en uw (verkochte) bedrijf. Wat in de periode na de overdracht gaat spelen is afhankelijk van wat er is afgesproken bij de onderhandelingen. Zo kunnen er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de vertrekkende eigenaar nog verbonden blijft aan de onderneming. Dat kan zijn als directeur, commissaris of adviseur.

Verder is het van belang of en in welke mate de scheidende ondernemer financieel participeert met een deel van de koopsom. Ook kan zijn afgesproken dat de betaling van de koopsom voor een deel afhankelijk wordt gemaakt van de toekomstige winst (earn out).

Een rol als manager
Het is zeer aan te bevelen vanaf het begin heldere en eenduidige afspraken te maken over de rol van u als voormalige eigenaar. Te allen tijde moet worden voorkomen dat er twee kapiteins staan op het schip. Het is onduidelijk voor medewerkers en klanten en het kan leiden tot grote spanningen. Een rol als manager moet niet te lang duren.

Veel beter is een positie als adviseur of commissaris. De rol is dan meer op afstand en heeft minder lading maar biedt toch betrokkenheid wat voor de afbouw van de emotionele band met het bedrijf belangrijk is.

Een rol als financier
Vaak niet te voorkomen en nodig om de overdracht mogelijk te maken. Over deze rol, waarbij de scheidende ondernemer een deel van de overnamesom in het bedrijf laat zitten via bijvoorbeeld een minderheidsaandeel, een achtergestelde lening of earn out, moet goed worden nagedacht.

Een deel van uw pensioen komt, althans voorlopig, niet bij u terecht. In plaats daarvan wordt dat deel van de koopsom blootgesteld aan de risico’s van het ondernemerschap waarin de koper een groot aandeel heeft. Anders gezegd, de scheidende ondernemer wordt voor een deel financieel afhankelijk van de prestaties van de koper van zijn bedrijf. Dat terwijl de verkoper geen of een beperkte invloed heeft op de gang van zaken in het bedrijf.

Overigens legt een dergelijk scenario ook druk op de koper. Ook wanneer de zaken goed gaan want dan ervaart de koper wat het is om een deel van het resultaat dat hij voornamelijk heeft bereikt af te staan aan de verkoper.