Wie is de aangewezen kandidaat om uw bedrijf over te nemen? Zoon of dochter die al jaren op de werkvloer zijn/haar diensten bewijzen? Of komen leiding en eigendom in handen van niet-familieleden, via een management buy-in of een management buy-out? In dat laatste geval: hoe vindt u eigenlijk kopers van buiten uw bedrijf? En wie kan u daarbij adviseren?

Bedrijfsoverdracht wordt in de regel gezien als een proces waarbij eigendom en leiding gelijktijdig worden overgedragen. Toch is dat niet altijd het geval. Opvolging in leiding en overdracht van eigendom zijn totaal verschillende processen die elkaar wel kunnen beïnvloeden. Vooral bij familiebedrijven zien we regelmatig dat deze processen niet simultaan verlopen en dat er sprake is van een ‘ingroeiscenario’ bij de opvolger.

Verschillende overnamekandidaten
Bij het overdragen van uw bedrijf heeft u dus de keuze uit verschillende mogelijkheden. Het uiteindelijk gekozen alternatief heeft gevolgen in financiële, organisatorische en emotionele zin.

• Bij familiebedrijven die kiezen voor opvolging binnen de familie blijkt dat zij vooral continuïteit van de bedrijfsvoering nastreven.
• Een management buy-out, waarbij de overnemer goed bekend is met het bedrijf, leidt veelal tot een redelijke koopprijs waarbij de medewerking tot een goede voorbereiding aanwezig is en de zittende aandeelhouders vaak bereid zijn tot financiële en operationele steun (“gunnen”).
• Bij een management buy-in gelden eveneens de financiële en organisatorische aspecten, echter in veel mindere mate de emotionele omdat dit type koper niet goed bekend is met de ondernemer en de onderneming.
• Strategische kopers zoeken meerwaarde voor hun eigen bedrijf. Ze willen bijvoorbeeld hun marktaandeel vergroten, schaalvoordelen behalen en misschien wel de concurrentie uitschakelen.

Verschillende adviseurs
Ondernemers zijn vaak beducht voor de oplossingsgerichte initiatieven van adviseurs. Vooral ook omdat ze de geldmeter zien lopen terwijl ze er nog niet klaar voor zijn. Belangrijk is het te weten dat het ingrijpende proces van de bedrijfsoverdracht aanvankelijk zoveel mogelijk in vertrouwelijke kring en informeel wordt besproken. Die kring is niet groter dan de naaste familie en goede vrienden. Opmerkelijk is dat collega-ondernemers er nauwelijks in worden betrokken terwijl die vaak in het zelfde schuitje zitten en met dezelfde vragen en twijfels worstelen. Maar dan breekt het moment aan dat er behoefte is aan een professioneel klankbord en advies. Waar kunt u dan terecht?

Kies een adviseur die:
• Weet wat de ondernemer beweegt bij het besluit het bedrijf te verkopen.
• Zich realiseert wat dat betekent voor zijn omgeving.
• Het proces kent en weet welke stappen wanneer moeten worden genomen.
• Deskundig is in het bepalen van de waarde van het bedrijf.
• Deskundig is op fiscaal-juridisch terrein.
• Op de hoogte is van de financiële voetangels en klemmen.
• Beschikt over een gedegen netwerk van relevante specialisten.
• Een ervaren onderhandelaar is die de emoties in het overnameproces begrijpt maar zich daardoor niet laat afleiden.