Met een goodwillregeling is op zich niets mis. Ook niet in het kader van kwaliteit: juist hoe beter de kwaliteit van de totale organisatie (waaronder niveau dienstverlening), hoe hoger de waarde. Ik denk eerder dat het business model van de traditionele accountantskantoren zwaar onder druk staat, veelal terecht! Administratie en boekhouden kan verregaand geautomatiseerd worden. Het gaat juist om het aanvullende bedrijfskundige en fiscale advies wat een accountant tot een waardevolle adviseur kan maken. Dat de nieuwe garde partners niet (meer) bereid is de historische goodwill te betalen die niet onderbouwd kan worden met harde resultaten, lijkt me dan ook een terechte vrees vanuit de vetrekkende partners. Dan toch pensionada’s in plaats van pensionado’s?