Investment Proposal A5416032.

Adcorporate is een resultaatgerichte en bijzonder succesvolle organisatie in de begeleiding bij koop en verkoop van bedrijven. Actief sinds 2002, zowel nationaal als internationaal.

Betreft
De overname van een tweetal besloten vennootschappen, waarvan de activiteiten worden uitgevoerd onder één naam.

Reden verkoop
De ondernemer wil, na bijna 20 jaar bezig te zijn geweest met de ontwikkeling en groei van zijn bedrijf, graag een volgende stap terug doen nadat hij 3 jaar geleden de operationele werkzaamheden al heeft overdragen aan het managementteam..

Profiel onderneming
Het bedrijf is gespecialiseerd in alle voorkomende afbouw- en stukwerkzaamheden. Door de kennis, kunde en reputatie van het bedrijf zijn er veel terugkerende (grote) klanten. Hierdoor heeft het bedrijf de afgelopen jaren een flinke groei kunnen realiseren. Met een aantal grote klanten worden jaarlijks contracten afgesloten voor toekomstige projecten.

Werknemers
Er zijn circa 30-40 eigen medewerkers (30 fte) werkzaam binnen het bedrijf waarvan het merendeel uitvoerende mensen betreft. Naast de eigen personeelsleden maakt de onderneming gebruik van een grote flexibele schil.

Sinds een aantal jaar heeft de operationeel directeur de dagelijkse leiding, samen met de projectleiders en uitvoerders worden de projecten aangestuurd. De DGA houdt zich circa 30 uur per week bezig met creatieve projecten en diverse interne aangelegenheden.

Locatie
Het bedrijf en bedrijfspand is gelegen in het zuiden van het land, de projecten bevinden zich door heel Nederland met als voornaamste werkgebied Noord-Brabant en de Randstad.

Financiële gegevens

Jaar Omzet (x €1.000) EBITDA (x €1.000)
2017 7.700 1.050
2018 10.600 1.600
2019 12.100 1.400
2020 10.500 200
2021 12.000 900
P2022 13.000 1.000

 

Covid-19 heeft duidelijk zijn effect gehad op de onderneming, de cijfers 2020 wijken negatief af van de trendlijn. Vooruitzichten voor de komende jaren, mede aan de hand van de orderportefeuille, zien er meer dan goed uit.

Waardering
De waarde van 100% van de aandelen van de twee besloten vennootschappen per 1 januari 2022 bedraagt € 5.750.000. Hierbij wordt een eigen vermogen meegeleverd ter hoogte van bijna € 3.400.000. Er zijn verder geen rentedragende schulden aanwezig.

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op!