Investment Proposal A5415013.

Adcorporate is een resultaatgerichte en bijzonder succesvolle organisatie in de begeleiding bij koop en verkoop van bedrijven. Actief sinds 2002, zowel nationaal als internationaal.

Betreft
De overname van twee besloten vennootschappen (werkmaatschappij en Holding met bedrijfsmiddelen), waarbij 100% van de aandelen betrokken zijn.

Reden verkoop
Het bedrijf bestaat ruim 60 jaar en is circa 20 jaar in handen van de huidige eigenaar. De huidige ondernemer is op een leeftijd gekomen waarbij hij het rustiger aan wil doen, hij wil evenwel de komende jaren actief betrokken blijven. Zowel binnen de onderneming als binnen de familie is geen opvolging voorhanden. Vandaar dat wordt gezocht naar een passende overnamekandidaat die affiniteit met de markt en het product heeft.

Profiel onderneming
De onderneming richt zich voornamelijk op het duurzaam herstellen dan wel renoveren van houten constructies/kunstwerken, boven en onder het wateroppervlak. Hierbij kan gedacht worden aan bruggen, sluisdeuren, steigers, meerpalen, dukdalven, remmingwerken en damwanden.
De loyale klantenkring bestaat uit (lokale) overheden, waterschappen, jachthavens, aannemers en dergelijke.

Werknemers
Naast de eigenaar zijn er momenteel 20 medewerkers (16 fte) actief. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een aantal zzp-ers.

Locatie
De onderneming is gevestigd in Nederland en opereert vanuit een representatief bedrijfspand met magazijn.

Financiële gegevens

Jaar 2018 2019 2020
Omzet € 2.400.000 € 2.200.000 € 1.900.000
Gen. EBIT € 50.000 € 250.000 € 200.000

Voor 2021 is reeds een order- en offerteportefeuille beschikbaar van ruim € 1.800.000.

Opmerkingen
Het bedrijf kan een interessante aanvulling zijn voor ofwel aannemingsbedrijven in de waterbouw ofwel voor bedrijven actief in houtherstel omdat dan gezamenlijk kan worden ingeschreven op aanbestedingen. Daarnaast is de onderneming geschikt voor MBI/OBI-kandidaten met affiniteit voor de markt. De onderneming is relatief eenvoudig voort te zetten. De huidige eigenaar is bereid voor een nader te bepalen periode werkzaam te blijven.

Overnameprijs
De overnameprijs per 1 januari 2021 bedraagt € 975.000. Hierbij wordt een eigen vermogen meegeleverd van ruim € 300.000.

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op!