Dataregister Copy.

Naam organisatie:Contactpersoon:
Adcorporate Nederland B.V.
De Vlonder 60
5427 DE Boekel
Elle Carels

 

Doel verwerking:Begeleiding bij de aan- en verkoop van bedrijven, het geven van bedrijfsadvies en klantadministratie.
Categorie personen:Ondernemers, DGA’s, kopers, verkopers.
Welke (persoons)gegevens:Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, KvK nummer, financiële informatie, historie van de onderneming, toekomstverwachtingen, markt(positie) van de onderneming, juridische en fiscale aspecten, organisatie en personeelsinformatie.
AVG grondslag:Uitvoering overeenkomst en/of wettelijke plicht.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar na einde overeenkomst/dienstverlening, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.
Dataportabiliteit:Via email en export via csv.
Gebied:Binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Beveiliging:Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk d.m.v. inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.

 

Doel verwerking:Vinden van een koper of verkoper voor opdrachtgevers.
Categorie personen:Ondernemers, DGA’s, kopers, verkopers.
Welke (persoons)gegevens:Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, KvK nummer, financiële informatie, historie van de onderneming, toekomstverwachtingen, markt(positie) van de onderneming, juridische en fiscale aspecten, organisatie en personeelsinformatie.
AVG grondslag:Overeenkomst en/of legitiem belang en/of toestemming.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar na einde overeenkomst/dienstverlening, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.
Dataportabiliteit:Via email en export via csv.
Gebied:Binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Beveiliging:Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk d.m.v. inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.

 

Doel verwerking:Voldoen aan websiteaanvraag tot afgifte hard copy beschikbare documentatie (“boeken”).
Categorie personen:Ondernemers, DGA’s, kopers, verkopers.
Welke (persoons)gegevens:Voorletters, achternaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer.
AVG grondslag:Overeenkomst en/of toestemming en/of legitiem belang.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar na einde overeenkomst/dienstverlening, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.
Dataportabiliteit:Via email en export via csv.
Gebied:Binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Beveiliging:Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk d.m.v. inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.

 

Doel verwerking:Contact met onze organisatie d.m.v. een contactformulier.
Categorie:Ondernemers, DGA’s, kopers, verkopers, intermediairs.
Welke (persoons)gegevens:Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres.
AVG grondslag:Legitiem belang en/of toestemming.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar na einde overeenkomst/dienstverlening, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.
Dataportabiliteit:Gegevens komen in per e-mail, e-mail wordt gearchiveerd.
Gebied:Binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Beveiliging:Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk d.m.v. inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.

 

Doel verwerking:Verzending nieuwsbrief.
Categorie:Ondernemers, DGA’s, kopers, verkopers, intermediairs.
Welke (persoons)gegevens:Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.
AVG grondslag:Legitiem belang en/of toestemming.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar na einde overeenkomst/dienstverlening, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.
Dataportabiliteit:Mogelijkheid tot afmelden.
Gebied:Beveiliging:
Binnen de Europese Economische Ruimte (EER).Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk d.m.v. inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.

 

Doel verwerking:Direct marketing; schriftelijk benaderen relaties c.q. personen voor marketing doeleinden
Categorie:Ondernemers, DGA’s, kopers, verkopers, intermediairs.
Welke (persoons)gegevens:Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.
AVG grondslag:Legitiem belang en/of toestemming.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar na einde overeenkomst/dienstverlening, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.
Dataportabiliteit:Mogelijkheid tot afmelden.
Gebied:Binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Beveiliging:Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk d.m.v. inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.