31 december 2018 was het zover, opvolging en overdracht van Opvanghuis Berlicum naar 4e generatie is een feit. Waarmee alle partijen gelukkig zijn.

Opvanghuis Berlicum biedt beschermd wonen en verzorging aan circa 40 cliënten met een psychiatrische achtergrond. En dat al bijna 100 jaar!

Aan het begin van het traject hebben we gezocht naar een externe koper. Toen een aantal serieuze kandidaten in beeld kwam, werd de zoon alsnog getriggerd.

Na diverse overleggen tussen de familie, RvC en adviseurs is met overtuiging gekozen voor de zoon als overnemende en voortzettende partij. Mooi traject en mooi resultaat!